Tato firma patří do portfolia Hrdina & České pískovce s.r.o.

Oznámení

Okrasné kameny RI okna

Okrasné kameny - RI OKNA

V původním návrhu okrasných kamenů měly být všechny kameny naprosto shodné, bez postřehnutelných rozdílů.

Pro svoji zakázku oslovil arch. Vajčner majitele firmy Karla Hrdinu. Potřeboval 12 kusů kamenů o minimální výšce 260 cm. Nemůže však najít dodavatele, protože jsou údajně příliš velké nebo není vhodný materiál. Hledání již trvá dlouho a výsledek je v nedohlednu.

Karel Hrdina přijel na místo projektu. Důkladně si prohlédl stavbu i její okolí a potom projednal situaci s architektem i s investorem. Na následující schůzku přivezl nejen vzorek kamene, ale i svůj připravený návrh. S předloženým řešením byl spokojen jak architekt, tak i investor. To byl důležitý zvrat v celém projektu, protože bylo možné okamžitě zahájit výrobu jednotlivých kamenů.

Výroba kamenných bloků je náročný a zdlouhavý proces. Nejprve se musí jednotlivé kusy v kamenolomu oddělit primárním dělením trhavinou od skály. Byla použitá trhavina černý trhací prach s posuvným účinkem. Následuje sekundární dělení Cevamitem. Cevamit při schnutí zvětšuje svůj objem a kamenný blok tak roztrhne. Po rozdělení na bloky se kamenickým nářadím okrasné kameny zbaví stop po vrtech.

Po oddělení bloků se přijel podívat arch. Vajčner přímo do lomu, protože majitel firmy navrhl, aby se bloky již dále neopracovávaly a zůstaly přírodní, se stopami po kamenických nástrojích. Architekt byl nápadem nadšen a kameny vyfotografoval pro souhlas investora.

Závěrečným bodem byla doprava a montáž na místo. To již byla rutina. Pro práci s okrasnými kameny je však důležité, aby se s nimi zacházelo jako se sochařským dílem, protože každý kámen je originál.

Konečný výsledek je vidět na přiložených snímcích.

  • Okrasné kameny - RI OKNA
  • Okrasné kameny - RI OKNA
  • Okrasné kameny - RI OKNA
  • Okrasné kameny - RI OKNA
  • Okrasné kameny - RI OKNA
  • Okrasné kameny - RI OKNA