Tato firma patří do portfolia Hrdina & České pískovce s.r.o.

Oznámení

Fontany z kamene - Hrdina | Zahradní kuchyně

Zahradní fontány

Fontána je od dob starověku okrasným prvkem zahrad i parků. Představuje umělecké ztvárněním pramene v přírodě. Fontány stavěli ve svých zahradách již staří Inkové, Arabové, Izraelité, Řekové i Římané. Přítomnost fontány dokáže naladit, zabavit i uklidnit, vytvoří příjemné emoce u každého člověka.

 

 

Snad je to tím, že voda fascinuje každého již od útlého věku, zejména pak voda proudící nebo tryskající. Fontána je téměř univerzálním okrasným prvkem, můžeme jí ozdobit nejen zahradu nebo park, ale i prostor před hotelem, sídlem instituce, náměstí i obyčejné parkoviště. Je – li veřejně přístupná, může posloužit i jako občerstvení v horkých letních dnech.

POŘÍZENÍ SI FONTÁNY

Vybudování fontány z kamene nemusí být pouhým snem. Nabízíme mnoho řešení, od nejmenších fontán až po velké komplexy a to za velmi příznivé ceny. Prohlédněte si naše realizované návrhy, a pokud budete fontánu nebo vodopád opravdu chtít, jistě si vyberete, nebo vymyslíme takové řešení, které vás uspokojí.fontány - Hrdina | Zahradní kuchyně

Fontána (technicky vzato) není složité zařízení. Skládá se z nádrže, čerpadla a z potrubí. Nádrž slouží jako zásobárna vody a vytváří hladinu, čerpadlo s potrubím dopravuje tok vody na požadované místo. Čerpadlo je technologickým pokrokem , dříve vodu do potrubí čerpali otroci.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ FONTÁN

Podle výšky horního okraje nádrže můžeme rozdělit fontány na typy s vyvýšenou nádrží (hladina je nad úrovní terénu) a typy s nádrží zapuštěnou (hladina je v úrovni okolí). Výtok vody může být jednoduchý střik z trysky umístěné pod vodou, nebo voda pouze klidně stéká po kamenech dolů.

Navrhneme a vyrobíme pro vás nádrže pro oba typy fontán, pro potřebný objem vody a výkon čerpadla, kaskádovité velké fontány s více plochami umístěnými ve snížených úrovních, kde se využívá protékání vody z horních nádrží do spodních (viz Fontána Cafe di Angelo). Při výběru fontány do zahradního prostředí vycházíme z velikosti prostoru zahrady nebo domu, popř. interiéru, velikost fontány vždy musí být úměrná velikosti prostředí. Do atria nebo jiného uzavřeného prostoru jsou vhodné menší, do volnějšího prostoru zahrady větší fontány. Nejmenší rozměry nádrží mohou mít přístěnné fontány. Objem nádrže by měl mít určitou minimální velikost pro zamezení zbytečného ohřevu vody, aby úbytek vody způsobený odpařováním byl co nejmenší.fontány - Hrdina | Zahradní kuchyně

ČERPADLO, JEHO UMÍSTĚNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čerpadlo můžeme ukrýt buď do nádrže samotné, nebo jej umístit mimo nádrž. Podle toho volíme čerpadlo ponorné nebo povrchové. Ponorné čerpadlo umísťujeme v největší možné hloubce nádrže fontány, kde lze vybudovat zvláštní hlubší část pokrytou mřížkou, povrchové vkládáme do samostatné šachty kryté plochým kamenem nebo betonovou deskou. Pro malé fontány je nejlepší malé ponorné nízkonapěťové čerpadlo. Podle požadavků doplníme čerpadlo sestavou fontánových prvků (trubky, trysky, nástavce, hlavice, tlakové hadice, filtry apod.). Fontány je možné jednorázově naplnit vodou z vodovodu (pitnou) a pak nechat vodu v nádrži cirkulovat, nebo ji průběžně doplňovat. Čistota vody je velmi důležitá pro správnou činnost čerpadla, nečistoty mění kvalitu vody. Proto čerpadlo vždy vybavujeme filtrem. Čerpadlo je možno nechat běžet stále, nebo jen při pobytu na zahradě, když je třeba zvlhčit okolí.fontány - Hrdina | Zahradní kuchyně

MONTÁŽ FONTÁNY

Nádrže fontán sestavujeme přímo na místě. Pro malé fontány je možné použít jako nepropustný vnitřek hotovou nádobu vhodných rozměrů a kámen přidat jako dekoraci. Nádrže mohou mít buď vyvýšený okraj, nebo úrovňový, pokud jsou umístěny v úrovni terénu. Pak je vhodné, když okraj nádrže navazuje na zpevněnou plochu, protože je třeba jej zpevnit, buď kamennou zídkou, nebo kamennou dlažbou. Vyvýšené okraje můžeme udělat široké (25 až 35 cm) a zaklopit v takové výšce (35 až 40 cm), aby se na nich dalo sedět (viz Fontána Lesní Hotel Zvánovice).

OSAZENÍ ROSTLINAMI

fontány - Hrdina | Zahradní kuchyněHotovou fontánu je vám můžeme osadit vodními rostlinami. Historie rostlin ve fontánách není tak dlouhá, jako fontán samotných. Ve fontánách se objevily až v období baroka, kdy nádrže začaly nabývat velkých rozměrů. Střiky na jejich okraje nedosáhly a hladina tam byla klidná. Oblíbenou rostlinou se staly působivé lekníny. Do nádrží fontán s pravidelným tvarem osazujeme rostliny tehdy, jde-li o úrovňové nádrže větších rozměrů pozorovatelné zblízka.

Postačí výběr několika málo druhů (nejvýše tři: jeden s plovoucími listy, dva s vystouplými ), aby i při vzrostlé vodní vegetaci zůstala část vodní hladiny volná a efekt padající vody z vodotrysku na hladinu zůstal zřetelný. Ve fontáně s vyvýšeným okrajem nádrže - kašny - se zpravidla vodní rostliny nepoužívají, ale pokud si bez nich neumíte vodní hladinu představit, osadíme vám do kašny miniaturní lekníny nebo nerozrůstající se vodní rostliny.

Fontána z kamene

fontány - Hrdina | Zahradní kuchyněFontána z kamene je díky spojení efektu tryskající vody v kombinaci s kamenem dominantním prvkem prostoru, proto výběru jejího typu i vzhledu pro konkrétní prostředí věnujeme velkou pozornost. Každý krok důkladně uvážíme a konzultujeme jej se zákazníkem. Naše nabídka je zaměřena jak na menší kamenné fontány, vhodné i do interiéru, tak i na opravdu velké, vyrobené z několikatunových bloků( viz vodopád Legner).

Naší zásadou je sladit zahradní kamenné prvky s exteriérem zahrady ve venkovském i v městském prostředí. Každé řešení je zcela individuální. Přenos návrhu do konkrétního místa respektuje přizpůsobení se danému prostoru. Hlavní slovo má však vaše přání a naše zkušenosti mají význam doporučení.

  • fontany_0001
  • fontany_0002
  • fontany_0003
  • fontany_0004
  • fontany_0005
  • fontany_0006
  • fontany_0007