Tato firma patří do portfolia Hrdina & České pískovce s.r.o.

Oznámení

anglická dlažba - Hrdina | Zahradní kuchyně

Anglická dlažba

Za nejvhodnější druh kamene na dlažbu je považován pískovec. Naše firma používá pro dlažby i šlapáky pískovce, které dosahují parametrů srovnatelných s žulou. Tvrdost a mrazuvzdornost pískovců určuje křemen, který tvoří pojivo.

Fontany z kamene - Hrdina | Zahradní kuchyně

Zahradní fontány

Fontána je od dob starověku okrasným prvkem zahrad i parků. Představuje umělecké ztvárněním pramene v přírodě. Fontány stavěli ve svých zahradách již staří Inkové, Arabové, Izraelité, Řekové i Římané. Přítomnost fontány dokáže naladit, zabavit i uklidnit, vytvoří příjemné emoce u každého člověka.

 

 

Okrasné kameny - Hrdina | Zahradní kuchyně

Okrasné kameny

S kamenem se nám daří navodit pocit stálosti. Je neměnný, stálý. Kameny jsme nejprve používali jako doplněk nebo zpestření zahrady, ovšem postupem doby okrasné kameny přerostly v kostrukční prvek, který má v zahradách dominantní postavení.